ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι παρόντες Όροι Συναλλαγών διέπουν την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Α ΠΟΥΡΛΙΑΚΑ Μ Α ΛΟΥΤΖΑΚΗ ΙΚΕ» (εφεξής η «Εταιρεία μας», «εμείς», «δικό μας», ή «εμάς»), στην οποία ανήκει και είναι διαχειρίστρια του παρόντος Ιστοτόπου www.ritselfurs.gr.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ritselfurs.gr προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί τα προϊόντα των προμηθευτών, με τους οποίους συνεργάζεται με σχέση μη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης η Εταιρεία μας, όπως επίσης προβάλλει, προωθεί και πωλεί τις υπηρεσίες της, αμφοτέρων (προϊόντων και υπηρεσιών) προοριζόμενων για κατοικίδια ζώα/ζώα συντροφιάς. Παρέχουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών και κατά περίπτωση, μπορεί να εφαρμόζονται επιπρόσθετοι όροι.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους Παρόντες Όρους πριν προβείτε σε μια παραγγελία προϊόντος ή υπηρεσίας στο πλαίσιο του παρόντος Ιστοτόπου. Διά της χρήσεως και πρόσβασης του δικτυακού αυτού τόπου από εσάς, υπό την ιδιότητα του ΧΡΗΣΤΗ (εφεξής «ΧΡΗΣΤΕΣ», «εσείς», «εσάς»), αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι έχετε διαβάσει, καταλάβει και συμφωνείτε, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό, όρο ή αίρεση, να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Συναλλαγών.

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον Ιστότοπό μας www.ritselfurs.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία των πληροφοριών που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων από τον Ιστότοπό μας, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, ή υπό την επιφύλαξη διακοπών λειτουργίας του παρόντος Ιστοτόπου για λόγους ανωτέρας βίας και πέραν του νομίμου ελέγχου τους.

1. Περιγραφή Διαδικασίας

Ο Ιστότοπός μας λειτουργεί ως forum/πλατφόρμα, συνισταμένης είτε σε προϊόντα είτε σε υπηρεσίες, αμφότερα προοριζόμενα για κατοικίδια ζώα/ζώα συντροφιάς, για τα οποία έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε και να προβείτε στην αγορά εκείνων που επιθυμείτε.

Προτού προχωρήσετε στην αγορά των προϊόντων θα σας δοθεί η δυνατότητα να ελέγξετε όλα τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει (π.χ. όνομα, διεύθυνση αποστολής και χρέωσης), να δείτε όλα τα προϊόντα που έχετε αγοράσει και να πληροφορηθείτε τη τελική τιμή τους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και να κάνετε όλες τις απαραίτητες αλλαγές.

Στη συνέχεια και αφού έχετε συμπληρώσει τη σχετική φόρμα παραγγελίας και πατήσετε το κουμπί παραγγελία, μας κάνετε μία δεσμευτική πρόταση να αγοράσετε τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας, την οποία θα αποδεχτούμε με την παράδοση των προϊόντων σας ή/και υλοποίηση της υπηρεσίας. Έτσι η προσφορά σας γίνεται δεκτή και η σύμβαση μας ολοκληρώνεται, όταν θα λάβει χώρα κατά περίπτωση η παράδοση των προϊόντων ή η εκτέλεση της υπηρεσίας.

2. Τιμές και διαθεσιμότητα

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (24%), ως αυτός εκάστοτε καθορίζεται.

Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.

Σας παραθέτουμε πληροφορίες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που πωλούνται από εμάς στον παρόντα Ιστότοπο, συμπεριλαμβάνοντας σε κάθε προϊόν σχετική ενημερωτική σελίδα. Πέραν των όσων αναγράφονται στην συγκεκριμένη ενημερωτική σελίδα ή άλλως στον Ιστότοπό μας, δεν μπορούμε να είμαστε περισσότερο ακριβείς όσον αφορά τη διαθεσιμότητα. Όσον αφορά τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον Ιστότοπό μας, η παράδοση αυτών γίνεται ως ορίζεται στην ενημερωτική σελίδα εκάστου προϊόντος. Ουδεμία εγγύηση υφίσταται για την ώρα παράδοσης και δεν πρέπει να στηρίζεστε σε αυτήν.

Για οιαδήποτε πληροφορία όσον αφορά τη διαδικασία αγοράς του προϊόντος/υπηρεσίας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στο 2167005980 ή 6972822664 (ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 09.00π.μ. μέχρι και 21.00μ.μ., Σάββατο από 09.00π.μ. μέχρι και 18.00 μ.μ.).

3. Πληροφορίες για τα προϊόντα

Εκτός εάν άλλως δηλώνεται ρητώς, η Εταιρεία μας δεν είναι ο κατασκευαστής των πωλούμενων στον παρόντα Ιστότοπο προϊόντων. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες των προϊόντων (ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών, τιμή, ποιότητα, ποσότητα και δαπάνες μεταφοράς αυτών, φόρος προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, διάρκεια ισχύος τιμής, τρόπος πληρωμής, τρόπος παράδοσης και εκτέλεσης) είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες και χωρίς σφάλματα.

4. Τρόποι πληρωμής

Η επεξεργασία των πληρωμών πραγματοποιείται με ασφάλεια από επιλεγμένο από εμάς επεξεργαστή πληρωμών [Piraeus Bank ], σύμφωνα με την πολιτική του οποίου υφίστανται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμών:

(α) με Ηλεκτρονική Πληρωμή με χρήση των Καρτών, όπου γίνονται δεκτές όλες οι χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες (American Express, Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club) μέσω της υπηρεσίας Piraeus Bank.

(β) με αντικαταβολή. Μπορείτε να πληρώσετε τα παραγγελθέντα προϊόντα σας στον μεταφορέα κατά την παράδοση τους. Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί με μετρητά και μέχρι του νομίμου τεθειμένου ορίου. Κατά την παράδοση των προϊόντων σε εσάς, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε τα αντίστοιχα έγγραφά για να παραδοθούν τα προϊόντα σας και η απόδειξη αγοράς.

(γ) μέσω Paypal. Αν διαθέτετε λογαριασμό στο Paypal, εξοφλείστε την παραγγελία σας με την αυξημένη ασφάλεια και ευκολία που προσφέρει στις συναλλαγές. Επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής «PayPal», στο τέλος της παραγγελίας μεταφέρεστε απευθείας στη σελίδα του PayPal. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή υπηρεσία πληρωμών PayPal μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.paypal.com.

Σε περίπτωση πληρωμών με πιστωτική κάρτα, επισημαίνεται ότι σχετική καταχώρηση αγοράς στο όνομα «www.ritselfurs.gr» εμφανίζεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας. H ritselfurs.gr δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας σας.

Σε περίπτωση πληρωμών με κάρτα και απόρριψης αυτής από το σύστημα του επεξεργαστή πληρωμών, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε καθυστέρηση αποστολής του προϊόντος ή μη αποστολής αυτού.

Σχετική απόδειξη πληρωμής εκδίδεται στους Χρήστες για την καταβολή του αντιστοίχου τιμήματος αγοράς από την Εταιρεία μας και αποστέλλεται προς τους Χρήστες με την αποστολή της παραγγελίας σας.

Στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμείται τιμολόγιο, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2167005980 ή 6972822664 , ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ritselfurs.gr ή στο ritsa.pourliaka@yahoo.com

Ώρες Λειτουργίας

  • Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 -21:00
  • Σάββατο: 10:00 - 15:00

Επικοινωνία

  • 216 - 7005980
  • 697 - 2822664
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.